Algemene voorwaarden


 1.  Onze openingstijden zijn onder voorbehoud maandag- t/m donderdagmiddag van 15.00 tot 18.30 uur,  
      indeling in overleg. Dit betreft huiswerkbegeleiding. 
      
 2.  Naar aanleiding van het intakegesprek, met ouders/verzorgers en leerling, maken we een
      contract waarin persoonlijke vragen en verwachtingen worden vastgelegd.

 3.  Huiswerkbegeleiding duurt per leerling 1,5 uur, gedurende twee, drie of vier dagdelen per week.

 4.  Er vindt regelmatig overleg plaats met ouders/verzorgers.  

 5.  Wanneer je niet aanwezig kunt zijn om welke reden dan ook, moet je dit z.s.m via de mail of
      sms aan ons doorgeven.

 6.  De betaling dient, na ontvangst van de factuur, binnen 8 dagen naar ons overgemaakt te worden. 
      Bij herinnering wordt het factuurbedrag met 5 euro verhoogd.

 7.  Groepsbegeleiding en structurele individuele begeleiding hebben een vast (maand)bedrag,
      ook bij afmelding van de leerling om welke reden dan ook en wanneer er een vakantie in de      
      betreffende maand valt m.u.v. de zomervakantie. 
    
 8.  Bij opgave verbind je je, na een proeftijd van een maand, voor minimaal 3 maanden.

 9.  De opzegtermijn van de huiswerkbegeleiding is minimaal 1 maand. Stopzetten gebeurt altijd per eerste        
      van de maand,tenzij anders overeengekomen. 

 10. Ons cursusjaar loopt gelijk met de scholen. De zomervakantie zijn wij dicht, gedurende
       andere vakanties vervallen de groepslessen en de structurele individuele lessen.                                               
       
       
 Huiswerkbegeleiding Eelde

 Annet de Groot-Siesling
 Zwanebloem 2
 9761 LR Eelde

 E mail: huiswerkbegeleiding-eelde@ziggo.nl

 Rekeningnummer:NL67RABO01236.33.109 t.n.v. Huiswerkbegeleiding Eelde 

 Inschrijfnummer KvK: 55698506

 BTW nummer: NL 1941.24.484.B01