Soorten begeleiding

 
Wij richten ons op de volgende soorten begeleiding.

 1. Brugklasbegeleiding
 Brugklasbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die overstappen van het basisonderwijs naar
 het voortgezet onderwijs.
 Doordat leerlingen na het basisonderwijs geconfronteerd worden met allerlei nieuwe vormen van
 het voortgezet onderwijs, is het van belang een leerling daarin goed te begeleiden.
 Bij deze vorm van begeleiding gaan de leerlingen:
 - Leren leren;
 - Leren een agenda te gebruiken;
 - Leren een planning te maken.
 Onder leren leren verstaan wij het ondersteunen bij het schrijven van een goede samenvatting.
 Daarnaast richten we ons op het leren van talen door middel van digitale en begeleidende ondersteuning.
 We maken gebruik van computers waar oefenmateriaal op staat die de leerlingen kunnen gebruiken
 bij het leren van, onder andere, vocabulaire en grammaticale onderdelen.

 2. Hulp voor tweede en derde klassers van het voortgezet onderwijs
 Het voortgezet onderwijs richt zich in de tweede en derde klas voornamelijk op het leggen van een
 goede basis.
 Wij borduren hierop voort door de leerlingen zelfstandig te leren werken en te laten plannen.
 Waar het bij brugklasbegeleiding gaat om begeleiding proberen we bij de tweede en derde
 klassers zelfstandigheid te creëren en de motivatie te bevorderen.  

 3. Huiswerkbegeleiding voor alle klassen van het voortgezet onderwijs
 Tijdens deze vorm van begeleiding staat het op peil houden van het huiswerk van de leerling centraal.
 Wij bieden hulp bij het zelfstandig maken van het huiswerk. Daarnaast proberen we leerlingen
 te stimuleren hun werk zelfstandig in te plannen.

 4. Bijles
 Sommige leerlingen hebben moeite met een bepaald vak of hebben vanwege persoonlijke
 omstandigheden een achterstand opgelopen. Bijles is dan een prima oplossing voor dit probleem.
 De leerling krijgt 60 minuten individueel uitleg en ondersteuning.
 Er wordt hierbij gekeken naar het probleem en samen met de leerling maken we een globale opzet
 hoe we dit probleem gaan aanpakken.
 Uiteraard is het mogelijk om voor meerdere vakken bijles te krijgen.
 Het is gebleken dat de werkdruk voor 'moeilijke' vakken, dankzij bijles afneemt.
 Dit kan een positief effect hebben op de andere vakken.

 Ons doel van iedere begeleidingsvorm is, dat de leerling uiteindelijk weer zelfstandig aan de slag kan. 
 Wanneer dit doel volgens ons bereikt is, zullen we dit met de leerling en ouders/verzorgers bespreken. 
 Natuurlijk kan ook dan gekozen worden voor voortzetting van de begeleiding, in welke vorm dan ook.