Waarom huiswerkbegeleiding? 


De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Niet alleen het vinden van de juiste vrienden en vriendinnen vergt veel energie, maar voornamelijk op het leergebied zijn er vaak veel opstartproblemen.
Mede daarom is het verstandig leerlingen aan het begin van het voortgezet onderwijs te begeleiden in hun leerproces.

Ook voor tweede tot en met vijfde klassers van het voortgezet onderwijs is huiswerkbegeleiding een uitkomst.
Nadat de leerling gewend is geraakt aan de school en zijn omgeving, staat huiswerk maken niet altijd op de eerste plaats.

U als ouder zou uw kind graag willen begeleiden in hun leerproces. Helaas geeft dit niet altijd het gewenste resultaat. De relatie tussen ouder en kind kan hierdoor verstoord raken.

Wanneer jongeren beter gaan presteren, zal hun zelfvertrouwen toenemen en zullen ze met plezier het schooljaar verder tegemoet gaan.